Human-Etisk Forbund Neadalen lokallag

Kontaktperson

Om aktiviteten

Humanistisk konfirmasjons kurs med rollespill og seremoni for Neadalen

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ikke krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Medlem kr. 3.000,- og ikke-medlem kr. 4.300. Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Kjøring til 10 kurskvelder og seremoni (Selbu vgs eller Tydal skole)

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

0 år til 100 år

Sist oppdatert 7. september 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.