Meråker Events

Arrangeres av

MERÅKER EVENTS

Kontaktperson

Om aktiviteten

Vi arrangerer kort- og brettspill kvelder. Kort- og Brettspillkveldene er ment for voksne, en sosial møteplass for folk som kanskje trenger vennskap, felleskap og trygghet. Det er åpent for alle, men i hovedfokus er det voksne det er som er i fokus, da Meråker har mange flotte tilbud som er ment for kun barn. Voksne trenger også sosialisering, i en innflytterbygd.

Nyttig Informasjon

Utstyr:

Nei. Men det er lov til å ta med egne kort og brettspill hvis man ønsker.

Beskrivelse av faste kostnader:

20 kr per gang. Gratis å se på.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Barn under 13 år må ha en foresatte til stede. Det kan være en foresatt per gruppe med barn, så hvis en vennegjeng ønsker å delta, trenger kun en foresatt å være til stede.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Spill, data, sjakk

Passer for alder:

6 år til 100 år

Sist oppdatert 29. august 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.