Skjeldstadmark I.L.

Arrangeres av

Skjeldstadmark I.L.

Om aktiviteten

Allidrett Fotball Ski Trim

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Treningstøy, ski, fotballsko mm.

Beskrivelse av faste kostnader:

Madlemskontingent kr. 100,-

Eksta kostnader som kan forekomme:

Egenandel på skisamlinger og fotballturneringer kan forekomme

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

5 år til 100 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner

Sist oppdatert 26. august 2021

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.