Stjørdal pistolklubb

Arrangeres av

STJØRDAL PISTOLKLUBB

Kontaktperson

Om aktiviteten

Vi har skyting tilpasset nesten alle aldre og nivå. Rekrutt trening er for ungdom 8år-20år, der du lærer deg sikkerhet innen håndtering av våpen og grunnleggende skyteferdigheter. Vi har luftpistoler, hørselvern og briller til utlån. Vi skyter både innendørs og utendørs. Egne treninger og trenere for rekrutter, men det er også mulig å trene på dager det er arrangert organisert trening for alle. Voksen: Her har vi Skatval skytebane og Sætnan skytebane til disposisjon. På Skatval har vi fastmonterte standplasser på en 25m bane der vi skyter alt fra kaliber.22 til kaliber.45, men ikke magnumladninger. Sætnan er det vi kaller en feltbane. Der går vi ei løype som er lagt til skogen her på Stjørdal med variert terreng å gå i. Vi skyter på 10 hold med 5 standplasser på hvert hold, med varierte målskiver og utfordringer. Vi har våpen til utlån og sikkerhetsutstyr, samt instruktører som veileder og ivaretar deg frem til du er trygg på aktiviteten. Lån av våpen må avtales på forhånd med det som kalles feltkomiteèn. Vi arrangerer sikkerhetskurs for nye skyttere som tar for seg selve skytesporten, lover og regler, skyte-teknikker m.m. kurset arrangeres som regel i løpet av en helg og avsluttes med en prøve.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen

Beskrivelse av faste kostnader:

Barn og unge tom 20år: årskontigent kr.200,- Hovedmedlem årskontigent: kr.1200,- For andre kontigenter, ta kontakt.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Treningsavgift/årsavgift: kr.600,- Enkelttreninger: Medlemmer: 40,- Ikke medlemmer: 50,-

Kan tilrettelegges for:

  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

8 år til 100 år

Sist oppdatert 8. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.