Barnas Turlag Selbu

Arrangeres av

BARNAS TURLAG SELBU

Kontaktperson

Om aktiviteten

Barnas turlag Selbu er en lokalavdeling til barnas Turlag Trondheim, som er Turistforeningens tilbud for barn mellom 0 og 12 år. Vi ønsker å tilby et lavterkseltilbud til alle familier med barn i den aktuelle aldersgruppen.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Skyss til turmål.

Beskrivelse av faste kostnader:

Medelemskontigenten er kr 125,- pr barn pr år. Da er barnet medlem i BT Selbu, TT og DNT:

Eksta kostnader som kan forekomme:

-

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

0 år til 100 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 6. september 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.