Vær sammen – Vær aktiv – Vær med

VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet. Siden dette gjelder for alle aldre ønsker vi å vise tilbud og aktiviteter for alle innbyggerne i Værnesregionen her på varmed.no.

Mål for VærMed:

  • Alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet i uka
  • Vi bruker gode metoder for å involvere og engasjere barn og unge i egen hverdag
  • Fritids- og aktivitetstilbudet er synlig, koordinert og samordnet
  • Godt samsvar mellom aktivitetstilbud/ møteplasser og behov

Hvordan kan VærMed gi bedre psykisk helse og livskvalitet?

  1. Deltakelse i en meningsfull fritidsaktivitet skaper mestring og tilhørighet, som er påvirkningsfaktorer for god psykisk helse og rusforebygging.
  2. Medvirkning bidrar til involvering og engasjement i egen hverdag, som bidrar til mestring og opplevelse av kontroll i eget liv, som er positive faktorer for god psykisk helse.

VærMed er vårt bidrag til program for folkehelsearbeid:

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsning som skal bidra til å styrke befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i programmet.

I Værnesregionen samarbeider Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal om program for folkehelsearbeid. Gjennom søkekonferanse (oktober 2018), samarbeid med forskningsmiljøer og fylket valgte vi i Værnesregionen å jobbe for bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge gjennom en styrket fritidsarena: VærMed. Høsten 2018 fikk vi tilslag på søknad til Trøndelag fylkeskommune om 4,5 millioner kroner fordelt over 5 år i Værnesregionen.

Samarbeidspartnere med Vær Med