Vær sammen – Vær aktiv – Vær med

VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet. Siden dette gjelder for alle aldre ønsker vi å vise tilbud og aktiviteter for alle innbyggerne i Værnesregionen her på varmed.no.

Mål for VærMed:

  • Alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet i uka
  • Vi bruker gode metoder for å involvere og engasjere barn og unge i egen hverdag
  • Fritids- og aktivitetstilbudet er synlig, koordinert og samordnet
  • Godt samsvar mellom aktivitetstilbud/ møteplasser og behov

Hvordan kan VærMed gi bedre psykisk helse og livskvalitet?

  1. Deltakelse i en meningsfull fritidsaktivitet skaper mestring og tilhørighet, som er påvirkningsfaktorer for god psykisk helse og rusforebygging.
  2. Medvirkning bidrar til involvering og engasjement i egen hverdag, som bidrar til mestring og opplevelse av kontroll i eget liv, som er positive faktorer for god psykisk helse.

VærMed er vårt bidrag til program for folkehelsearbeid:

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsning som skal bidra til å styrke befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i programmet.

I Værnesregionen samarbeider Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal om program for folkehelsearbeid. Gjennom søkekonferanse (oktober 2018), samarbeid med forskningsmiljøer og fylket valgte vi i Værnesregionen å jobbe for bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge gjennom en styrket fritidsarena: VærMed. Høsten 2018 fikk vi tilslag på søknad til Trøndelag fylkeskommune om 4,5 millioner kroner fordelt over 5 år i Værnesregionen.

Samarbeidspartnere med Vær Med
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.