Her kan de som er registrert som kontaktpersoner til fritidsaktiviteter på varmed.no logge inn for å redigere aktivitetene. Vil du endre kontaktperson eller informasjon om kontaktperson? Send epost til Siri Bones:  siribones.frivi@gmail.com. Film om hvordan redigere aktivitet finner du her.

Glemt passord? Klikk her
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.