BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Her finner du oversikt over BUA i Værnesregionen

Bua Stjørdal

Bua Selbu
Bua Meråker