Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal) og trenger hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene.

Vi setter pris på at ditt lag eller din organisasjon er med på VærMed-laget, slik blir det enklere for alle å finne fram til sin drømmeaktivitet.

Fritidsaktivitetene som registreres må være faste og skje jevnlig (ikke enkeltarrangement). Hvis dere tilbyr flere aktiviteter må hver aktivitet sendes inn separat (eks et idrettslag som tilbyr både handball, fotball og langrenn). Det er ingen utgifter for lag/organisasjoner/ foreninger med å være med.

Takk for at dere stiller opp!

Informasjon om fritidsaktivitet 1 av 4

Velg type aktivitet:

Beskriv kort hva slags aktivitet det er. Ikke skriv ned treningstider.
F. eks: Allidrett er varierte aktiviteter for alle barn. I løpet av et år får du prøve skileik, ballspill, turn, orientering og mange forskjellige leker. Passer for alle barn som har lyst til å ha det gøy med forskjellige aktiviteter

til

Merk av om dere er åpne for å tilrettelegge aktiviteten, slik at personer med funksjonsutfordringer kan delta dersom de ønsker det.

Kostnader og utstyr 2 av 4

Skriv inn faste kostnader til medlemskontigent, aktivitetskontigent, inngang eller liknende

Skriv inn andre kostnader som f.eks leir, turer osv.

Skriv også inn om dere har noe utstyr til utlån.

Mediefiler 3 av 4

Velg forsidebilde

Maks bildestørrelse: 2 MB

Legg til bilder

Hvis du har bilder du vil vise frem av aktiviteten kan du laste dem opp her.

Velg opptil 6 bilder

Galleri

Maks bildestørrelse: 2 MB

Kontaktinformasjon 4 av 4

Når du sender inn ny aktivitet samtykker du til at aktiviteten publiseres på nettsiden varmed.no. Når du fyller ut skjemaet og klikker på “send” legger innholdet seg automatisk som et nytt innlegg i WordPress, hvor vi deretter går inn og redigerer for å få aktiviteten på plass. Vi oppretter en ny bruker med ditt fornavn og etternavn på epostadressen du har oppgitt. Dersom du har sendt inn telefonnummer knyttes dette til samme bruker. Hensikten er at det skal være lett for de som ønsker å begynne på en fritidsaktivitet å vite hvem de kan kontakte for mer informasjon. Din bruker kobles til aktiviteten du er kontaktperson for. Det gir deg tilgang til å endre informasjon om denne aktiviteten. Aktiviteten og kontaktinformasjonen du har oppgitt lagres i WordPress, som er publiseringsløsningen vi bruker. Syse.no er hostingleverandør. Det tas backup av alt innholdet hver uke. Denne lagres på en sikret 3. partsserver uten public access i 4 uker. Hensikten er at vi ikke skal miste alt innhold hvis det skulle skje noe som gjør innholdet utilgjengelig. Hvis du ønsker å slette en aktivitet du har sendt inn, endre kontaktperson på aktiviteten eller slette kontaktinformasjon din så kan du sende oss en mail til kari.jorgensen@varnesregionen.no. Kontaktinformasjon om deg slettes når aktiviteten slettes eller vi får beskjed om ny kontaktperson.