Gledesstjerna barneforening

Kontaktperson

Om aktiviteten

Bibelfortelling, sang, formingsaktiviter, kveldsmat. Foreldre er velkommen til å være sammen med oss på barneforening hvis de ønsker det. Barneforeninga er på Bjørkly bedehus og alle som ønsker det er velkommen.

Nyttig Informasjon

Utstyr:

Ingen krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

100 kr per år.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Ingen ekstra kostnader.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

0 år til 100 år

Sist oppdatert 29. august 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.