Haraldreina og Kvislabakken skolekorps

Kontaktperson

Om aktiviteten

Samspill på ulike instrument for jenter og gutter i alderen 8 - 18 år.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Korpset holder alt av utstyr, og uniform. Uniformssko og sorte sokker kjøpes selv.

Beskrivelse av faste kostnader:

Aspirant og drill: Kr 1000 pr år. Hovedkorps kr 1500 pr år.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Noen dugnader i året.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Musikk, korps, kor

Passer for alder:

8 år til 18 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 23. november 2023

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.