Knutepunktet

Arrangeres av

Stjørdal kommune

Om aktiviteten

Møteplass for unge mennesker som ønsker en rusfri arena hvor de kan omgås andre og delta på sosiale aktiviteter. Vi har fokus på tilhørighet, trivsel og trygghet. Tilbudet driftes av Stjørdal kommune og bruker Bonitas sine lokaler. Vi lager mat, spiller brettspill, volleyball, ser film og driver ellers med det som deltakerne ønsker og har behov for. Vi drar også på aktiviteter i nærmiljøet som. Knutepunktet er hver torsdag kl.16 - 20.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Beskrivelse av faste kostnader:

Deltakelse er gratis. Man kan kjøpe klippekort for 200kr og da få mat 10ganger.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

18 år til 30 år

Sist oppdatert 10. oktober 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.