Neset Teaterlag

Arrangeres av

NESET TEATERLAG

Kontaktperson

Om aktiviteten

Barneteater

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Ca. 700 kr (kulturskolen)

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Dans, drama

Passer for alder:

12 år til 16 år

Sist oppdatert 11. oktober 2023

Video

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.