Normisjon Frosta

Arrangeres av

NORMISJON FROSTA

Kontaktperson

Om aktiviteten

Foreningsmøte ca 1 gang i måneden

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ikke noen krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Årskontingent kr 300,-

Eksta kostnader som kan forekomme:

Det arrangeres dugnader vår og høst, men det er frivillig å delta, ikke noe krav. Mange står på liste for vasking av bedehuset etter egne arrangement, dette er også frivillig.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

0 år til 100 år

Sist oppdatert 29. august 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.