Normisjon Frosta

Arrangeres av

NORMISJON FROSTA

Kontaktperson

Om aktiviteten

Foreningsmøte ca 1 gang i måneden

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ikke noen krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Årskontingent kr 300,-

Eksta kostnader som kan forekomme:

Det arrangeres dugnader vår og høst, men det er frivillig å delta, ikke noe krav. Mange står på liste for vasking av bedehuset etter egne arrangement, dette er også frivillig.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

0 år til 100 år

Sist oppdatert 29. august 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.