SELBU KULTURSKOLE

Kontaktperson

Om aktiviteten

Har du en drøm om å lære å danse, synge, spille et instrument, være med på teater eller lære å lage kunst? Kulturskolens hovedoppgave er å gi undervisning i kulturfag til barn og ungdom i skolealder.​ Kulturskolen eies og drives av Selbu kommune. Selbu kulturskole har tilbud fra 5-åringer til 20-åringer. Voksne kan også søke om plass. Kulturskolen har høy aktivitet og mange elever.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Kulturskolen har mange ulike instrumenter til utlån.

Beskrivelse av faste kostnader:

PÅMELDINGS BETINGELSER: Se Vedtekter Selbu kulturskole Undervisning Pris pr 1.1.2023 (pr.år) Skolepenger/egenandel 3.106,- Samspill i fast gruppe 1.553,- Materiellkostnader 141,- Materiell visuell kunst 350,- Instrumentleie 200,- Voksne Ta kontakt med kulturskolen Rabatter: Flefagsrabatt og søskenmoderasjon 1. Det gis flerfagsrabatt til elever som går på flere tilbud. 25% rabatt på egenandel. Gjelder fag nr. 2, 3, 4 osv. Flerfagsrabatt gjelder ikke samspilltilbud som er lavere priset. 2. Det gis søskenmoderasjon. 25% rabatt på egenandel for søsken nr.1, 50% rabatt for søsken nr. 2 og gratis for søsken utover dette. Søskenmoderasjon gjelder ikke på samspilltilbud som er lavere priset. MERK: For å få rabatter til søsken må elevplassene være registrert på samme betaler! 6 ELEVPLASSER TIL STERKT REDUSERT PRIS: Fra og med 01.08.2020 kan man søke på elevplasser som er sterkt rabattert. Det gis 60% rabatt på den ordinære elevavgiften. Familier med samlet familieinntekt lavere enn 598.825, - pr. år (fra 01.08.2022) kan søke. Familieinntekt følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer for inntektsgrense. Det er et eget søknadsskjema for disse seks plassene. Ta kontakt med Ivar Aas, rektor Selbu kulturskole, for å få tilsendt skjema; Ivar.Aas@selbu.kommune.no Fakturering: Fakturering skjer to ganger i året. I oktober for høstsemesteret og i mars for vårsemesteret. Faktura sendes til den som er registrert som betaler. Prisene er gjeldene fra 01.01.2023 og indeksreguleres hvert år. Prisene fastsettes av kommunestyret i Selbu.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Musikk, korps, kor

Passer for alder:

5 år til 20 år

Sist oppdatert 16. oktober 2023

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.