Selbu Orienteringsklubb (Selbu O-klubb)

Kontaktperson

Om aktiviteten

Orientering. Treningsløp med nybegynnertilbud i Selbu, hver uke i sommerhalvåret. Mai-okt. sommerferie (som regel i juli). Tilbud om å bli med på løp og aktivitet utenbygds. Har fast orientering for idrettskolen to ganger hver vår. Tilbud om opplæring. Ti på topp, sykkel-o, tur-o og ski-o (poster som står ute over en lengre periode. Fellesturer til noen av disse postene. Vi har deltakere i alle aldre, ofte familier.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Vi låner ut brikker og kompass ved behov. Klær og sko, bruker en sitt eget. En kan kjøpe klær av o-klubben, men de aktive barna over 13 år får drakter.

Beskrivelse av faste kostnader:

Medlemskontingent kr 100,- for barn opp til 18 år. kr 150,- for voksen. kr 300,- for familie. En kan være med på aktiviteter selv om en ikke er medlem, men vi prøver å verve til medlemskap. Vi tar ingen avgift for å delta på aktiviteter i Selbu bortsatt fra kort for ti på topp osv. Det må kjøpes.

Eksta kostnader som kan forekomme:

-

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

0 år til 100 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 8. september 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.