Selbu pensjonistforening

Kontaktperson

Om aktiviteten

Arrangerer syng med oss, dans, klubb, kafé og andre møteplasser. Kafedrift fire dager i uka, dansefest henholdsvis allsang ca. en gang i måneden. All aktivitet foregår på Åbiten i Nestatunet

Nyttig Informasjon

Utstyr:

Nei

Beskrivelse av faste kostnader:

Gratis inngang, medlemskap ikke noe krav, frivillig bidrag for bevertningen.

Eksta kostnader som kan forekomme:

-

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

60 år til 100 år

Sist oppdatert 1. september 2023

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.