Stjørdal Friidrettsklubb

Kontaktperson

Om aktiviteten

Friidrettstreninger

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Joggesko.

Beskrivelse av faste kostnader:

750 kr per år.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Salg av blomster og deltakelse som funksjonær på arrangement.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

7 år til 65 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 26. august 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.