Stjørdal Soroptimistklubb

Kontaktperson

Om aktiviteten

Vi er en internasjonal organisasjon av yrkesaktive kvinner som jobber for kvinner og jenters muligheter i samfunnet. Vi møtes hver første tirsdag i måneden hvor vi har aktuelle foredrag, vi diskuterer og planlegger ulike mål å jobbe mot. Vi jobber ut i fra FNs bærekraftsmål.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ikke noe krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

1000,- årlig i medlemskontingent 1000,- årlig i møteavgift, til kaffe, kaker og div.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Dersom det skal være loddsalg, kan medlemmene bli bedt om å ta med en gave, pris ca. 50,-.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Ungdomshus, Barneklubb, cafeer, andre møteplasser

Passer for alder:

15 år til 100 år

Sist oppdatert 12. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.