Stjørdals-Blink E-sport

Kontaktperson

Om aktiviteten

Stjørdals-Blink Fotball har i sammen med Ole Vig Videregående skole etablert et gamingtilbud for ungdom/elever som har eller kan komme til å droppe ut fra skolen. Det er også ønskelig at Stjørdal kommune blir med. Videre etableres det et eget E-sport lag under Sportslig utvalg. Planen er at begge tilbudene skal være på plass fra medio september 2021.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

ingen

Beskrivelse av faste kostnader:

Pt ikke fastsatt. Vil kun gjelde E-sport

Eksta kostnader som kan forekomme:

Avklares senere. Gjelder da bespisning i fbm gamingtilbudet (frokost eller lunch)

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Spill, data, sjakk

Passer for alder:

13 år til 22 år

Sist oppdatert 8. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.