Meråker

Midtrommet fritidsklubb Meråker

Midtrommet fritidsklubb er et møtested i Meråker kommune for barn og unge i aldersgruppen 11-16 år. Fritidsklubben er et sted der barn og unge har mulighet til å møtes, oppleve mestring og tilhørighet. Vi har […]

Les mer

Meråker Husflidslag

Aktivt husflidslag med tilhold i 2.etg på Meråker stasjon. Temamøter første onsdag i mnd. Her tar vi gjerne opp tradisjonelle håndtverk og metoder, gjerne etter ønske. Men vi har også hatt kurs i meksikansk fletting. […]

Les mer

Nord-Trøndelag Turistforening

Logo Nord trøndelag Turistforening

Fellesturer. Barnas Turlag er vårt tilbud til barnefamilier med barn i alderen 0 – 12 år. Turer arrangeres sommer som vinter. DNT Ung Trøndelag er vårt tilbud til ungdommer fra 13 til 26 år. Skarven […]

Les mer

Meråker menighet

lilla stjerner

Mandagsklubb for barn 4 – 12 år. Formingsaktiviteter, sang, bibelfortelling, servering. Arrangeres ca. annenhver uke.

Les mer

IL Tambar

IL Tambar sin logo

IL Tambar er et idrettslag som tilrettelegger for mosjonsaktiviteter og har ikke noe fast opplegg.

Les mer
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.