Frosta skolekor

Arrangeres av

Frosta skolekor

Om aktiviteten

Barnekor

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Foreldredugnad et par ganger i året, f.eks. bake kake, være vakt på arrangement Ikke behov for eget utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Kr 350,- pr år

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med synshemming

Type aktivitet:

Musikk, korps, kor

Passer for alder:

4 år til 15 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner

Sist oppdatert 6. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.