LHL Stjørdal

Kontaktperson

Om aktiviteten

LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi - og deres pårørende. LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon, med nærmere 54 000 medlemmer, 245 lokallag, 10 interessegrupper og 11 nettverk over hele landet. Gjennom folkeopplysning, politisk påvirkning, forskning, rådgiving, fellesskap og frivillighet har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Egnet aktivitetstøy

Beskrivelse av faste kostnader:

Medlemskontingent kr 450.- pr år Husstandsmedlem 250.- må ha samme adresse som hovedmedlem

Eksta kostnader som kan forekomme:

Deltakelse på aktiviteter kr 350.- pr halvår

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

0 år til 100 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner

Sist oppdatert 29. februar 2024

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.