Remyra Idrettslag Allidrett

Om aktiviteten

Allidrett

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Alle lagene i klubben driver seg selv med egen lagskasse, og sørger for kjøring/samkjøring til/fra trening eller cup/turneringer. Remyra har en dugnadsordning hvor man kan jobbe for å skaffe midler til å dekke fakturaer relatert til klubben, dvs. kontigent og treningsavgifter. Lagene skaffer også selv trenere og lagledere. Alt arbeid i Remyra er ulønnet og beror på frivillig arbeidsinnsats, dette gjelder også alle styreverv. Remyra ønsker å holde kostnadene for den enkelte på lavest mulig nivå. Alle lag får startkapital til å skaffe til veie det nødvendigste av utstyr som baller o.l. Utstyr kan arves fra andre lag. Klubben har egen klubbkolleksjon og dekker spillertrøyer. Det er ønskelig at spillere bruker klubbkolleksjonen, men er ikke et krav. Medlemskontigent må være betalt for å få være med, dette pga forsikringer for den enkelte.

Beskrivelse av faste kostnader:

200 kr for enkeltmedlemsskap pr. år, pluss treningsavgift, salg av 1 loddbok pr år pr familie

Kan tilrettelegges for:

  Type aktivitet:

  Mosjon, idrett, friluftsliv

  Passer for alder:

  7 år til 65 år

  Passer for ferdighetsnivå:

  Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 8. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.