Selbu Motettkor

Arrangeres av

Selbu Motettkor

Om aktiviteten

Selbu Motettkor er et kor tilsluttet Selbu sokn. Koret jobber prosjektbasert med ca 10 øvinger pr halvår. Prosjektene består av øvinger til konserter, sangkvelder eller musikkandakter. I tillegg stiller koret opp i små korgrupper som forsangere på gudstjenester. Koret synger nå mest 3-stemt. Koret ønsker seg flere sangere.

Nyttig Informasjon

Utstyr:

Det trengs ingen form for utstyr; kun stemmen!

Beskrivelse av faste kostnader:

Ingen faste kostnader.

Kan tilrettelegges for:

    Type aktivitet:

    Musikk, korps, kor

    Passer for ferdighetsnivå:

    Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 26. oktober 2020

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.