Stjørdal Skateboardforening

Om aktiviteten

På Stjørdal har vi en skatepark midt i sentrum, der det er gratis å delta. Man trenger skateboard og beskyttelse til dette. Stjørdal Skateboardforening låner ut gratis skateboard.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Skateboard til utlån.

Beskrivelse av faste kostnader:

100 kr for medlemskap, men man må ikke være medlem.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

10 år til 60 år

Sist oppdatert 8. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.