Stjørdal Skateboardforening

Om aktiviteten

På Stjørdal har vi en skatepark midt i sentrum, der det er gratis å delta. Man trenger skateboard og beskyttelse til dette. Stjørdal Skateboardforening låner ut gratis skateboard.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Skateboard til utlån.

Beskrivelse av faste kostnader:

100 kr for medlemskap, men man må ikke være medlem.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

10 år til 60 år

Sist oppdatert 8. september 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.