Ungdomsutvalget. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Kontaktperson

Om aktiviteten

Ungdomsutvalget i Stjørdal Jeger-og Fiskerforening er en selvgående del av Stjørdal JFF og er av, og for unge og unge voksne med interesse for jakt, fiske, fangst, frilutfsliv og alt der imellom. Det sosiale er aller viktigst, og ungdommene møtes hver eneste fredag gjennom hele året på klubbhuset til SJFF. Som barn/ungdomsmedlem i Stjørdal JFF kan du være så aktiv du bare vil, og i tillegg til fast treffsted arrangeres det et stort utvalg aktiviteter som opplæringsjakt, fisketurer og overnattingsturer i skog og mark. SJFFU velger sitt eget styre, holder egne styremøter og støttes opp av trygge voksne som alltid er med og sørger for at ungdommene har det de trenger og får til det de vil. Medlemmer trenger ikke å ha noen forkunnskap eller familietradisjon for jakt, fiske, fangst og friluftsliv. Og mangler noen klær, utstyr, fiskestang eller lignende har SJFFU et stort utlånslager slik at alle kan være med uavhengig av bakgrunn.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

SJFFU har egnet utlånsutstyr for alle våre aktiviteter.

Beskrivelse av faste kostnader:

Medlemskontigent per år: Barn/Ungdomsmedlem SJFF (0-25år) inkl. medlemsbladet "Jakt og Fiske" : 390,- Barn/Ungdomsmedlem SJFF (0-25år) uten medlemsblad: 260,-

Eksta kostnader som kan forekomme:

Egenandeler på større turer, ekspedisjoner og arrangementer kan forekomme.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Sosiale tilpassninger

Type aktivitet:

Mosjon, idrett, friluftsliv

Passer for alder:

13 år til 25 år

Sist oppdatert 9. september 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.