UNGDOMSUTVALGET. STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING

Aktiviteter arrangert av UNGDOMSUTVALGET. STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING

Filter

Viser 1 aktivitet

Logo Stjørdal Jeger og Fiskeforening

Ungdomsutvalget. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Ungdomsutvalget i Stjørdal Jeger-og Fiskerforening er en selvgående del av Stjørdal JFF og er av, og for unge og unge voksne med interesse for jakt, fiske, fangst, frilutfsliv og alt der imellom. Det ...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemmingSosiale tilpassninger

Viser 1 aktivitet