Dans, drama

Selbu Gammeldanslag

Plakat Selbu gammeldanslag

Danseopplæring til konfirmanter, innvandrere og elever i barneskolen. Vi bruker også å presentere elever fra kulturskolen på våre arrangement som spiller forskjellige instrument, da spesielt innen musikktypen gammeldans. Ellers har vi mange arrangement for alle […]

Les mer

Ungdomslaget Vårfryd

UL Vårfryd ungdomshus

UL Vårfryd er et ungdomslag for den nederste delen av Tydal. Vi driver er driverer av ungdomshuset Spongtun og arbeider for aktivitet og bolyst i vårt lokalsamfunn. Mye av aktiviteten er basert på teater og […]

Les mer

Operaskolen

Logo Operaskolen

Operaskolen gir tilbud i musikkteater til gruppen 11-15 år der samspill og scenedisiplin er vesentlig. Alt av øvinger foregår felles. Øvingene fører fram mot konkrete forestillinger. Det øves fast 1 gang pr. uke i skoleåret, […]

Les mer