UNGDOMSLAGET VÅRFRYD

Aktiviteter arrangert av UNGDOMSLAGET VÅRFRYD

Filter

Viser 1 aktivitet

UL Vårfryd ungdomshus

Ungdomslaget Vårfryd

UL Vårfryd er et ungdomslag for den nederste delen av Tydal. Vi driver er driverer av ungdomshuset Spongtun og arbeider for aktivitet og bolyst i vårt lokalsamfunn. Mye av aktiviteten er basert på tea...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Sosiale tilpassninger

Viser 1 aktivitet