UNGDOMSLAGET VÅRFRYD

Aktiviteter arrangert av UNGDOMSLAGET VÅRFRYD

Filter

Viser 1 aktivitet

UL Vårfryd ungdomshus

Ungdomslaget Vårfryd

UL Vårfryd er et ungdomslag for den nederste delen av Tydal. Vi driver er driverer av ungdomshuset Spongtun og arbeider for aktivitet og bolyst i vårt lokalsamfunn. Mye av aktiviteten er basert på tea...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Sosiale tilpassninger

Viser 1 aktivitet

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.