:navn:

:innlegg: innlegg

Påfyll til Frivilligheten 7. mars 2023

Værmeds logo

Gjennom VærMed ønsker vi å bidra til faglig påfyll, samordning og koordinering blant frivillige lag ogforeninger i Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.Vi starter 2023 med tilskuddsordninger og noen tips til søknadsskriving. denne gangen arrangeres […]

Les mer
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.