Frosta

Rasteplassen

Et samarbeid mellom DnK, Normisjon og NLM, trosopplæring for barn en gang i måneden

Read More

Rapp IL

Grendelag som arrangerer gratis arrangement gjennom hele året. Myra Nærmiljøanlegg er åpen for bruk året rundt, med strandvolleyballbane, skotthyllbaner, fotballbane, klatreleker, div. lekeutstyr, helårsåpen lavvo og gapahuk. Kvambakken har trimtrapp som er åpen om vår, […]

Read More

Nord-Trøndelag Turistforening

Fellesturer. Barnas Turlag er vårt tilbud til barnefamilier med barn i alderen 0 – 12 år. Turer arrangeres sommer som vinter. DNT Ung Trøndelag er vårt tilbud til ungdommer fra 13 til 26 år. Skarven […]

Read More

Musikklaget Klang

Janitsjarkorps for voksne på Frosta. Lav terskel for medlemskap, men du må kunne spille litt på et instrument. Korpset har en god del instrument tilgjengelig, så du behøver ikke eget.

Read More

Kultura

Formålet med KULTURA er å gi psykisk utviklingshemmede og andre brukergrupper en arena i kulturlivet. Dette er en arena hvor deltakerne og lederne kan være seg selv i arrangementet som er tilrettelagt målgruppen.

Read More